Odstoupení od smlouvy

V případě odstoupení od kupní smlouvy z eshopu CLS moto platí následující podmínky:

1.) Odstoupení není možné v případech, kdy:

  • Zboží bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu.
  • Zboží podléhá rychlé zkáze.
  • Zboží bylo nenávratně smíseno s jiným zbožím po dodání.
  • Zboží bylo vyjmuto z obalu z hygienických důvodů.
  • Porušení obalu zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu.

2.) V ostatních případech má kupující právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Lhůta začíná běžet ode dne převzetí poslední dodávky zboží v případě, že smlouva zahrnuje více druhů zboží nebo dodání několika částí.

3.) Kupující musí odeslat odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu v dané lhůtě. K tomu může použít vzorový formulář poskytnutý prodávajícím nebo zaslat ho na adresu provozovny nebo e-mailovou adresu prodávajícího (info@clsmoto.cz).

4.) Pokud kupující odstoupí od kupní smlouvy v souladu s podmínkami, smlouva se ruší od počátku. Zboží musí být vráceno prodávajícímu do 14 dnů od oznámení odstoupení. Kupující je odpovědný za náklady spojené s vrácením zboží, i když nemůže být vráceno poštou z důvodu povahy zboží.

5.) Prodávající je povinen vrátit peněžní prostředky přijaté od kupujícího do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy. Vrácení peněz probíhá stejným způsobem, jakým byly prostředky přijaty od kupujícího. Prodávající může vrátit peněžní prostředky před vrácením zboží, pokud kupující souhlasí a nevznikají další náklady.

6.) Pokud bylo zboží poškozené způsobem, který zavinil kupující, prodávající má právo požadovat úhradu škody z kupní ceny.

Prodávající má také právo odstoupit od kupní smlouvy před převzetím zboží kupujícím. V takovém případě musí vrátit kupní cenu kupujícímu bez zbytečného odkladu na určený účet.

7.) V případě, kdy byl společně se zbožím poskytnut dárek, platí, že při odstoupení od smlouvy kupujícím, darovací smlouva ohledně dárku ztrácí platnost a kupující je povinen vrátit dárek spolu se zbožím prodávajícímu.

8.) Doufáme, že tyto informace vám poskytují potřebné znalosti o postupu při odstoupení od smlouvy z eshopu CLS moto.

*Tento text je pouze zjednodušenou verzí podmínek Odstoupení od smlouvy. Celé znění naleznete na stránce https://www.clsmoto.cz/obchodni-podminky

×

Splátková kalkulačka ESSOX