Podmínky ochrany osobních údajů

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost CLS DEAL s.r.o. provádí zpracování Vašich osobních údajů, neboť je to nezbytné pro splnění smlouvy s Vámi ohledně prodeje zboží (nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením takové smlouvy), a dále provádí zpracování Vašich osobních údajů, které je nezbytné pro plnění veřejnoprávních povinností této společnosti.

Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnost CLS DEAL, s.r.o., se sídlem Široká 241/25, 251 01 Říčany, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 395442 (dále jen „správce“).

Kontaktní údaje správce jsou následující:

 

 1. adresa pro doručování: CLS DEAL, s.r.o., Široká 241/25, 251 01 Říčany
 2. adresa elektronické pošty: info@clsmoto.cz

Provozujeme e-shop na webových stránkách www.clsmoto.cz

Pro poskytování prodeje zboží, služeb a provoz našich webových stránek zpracováváme některé osobní údaje.

Zpracování osobních údajů upravuje zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických sobo v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („GDPR“) 

1. Zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů v případě použití kontaktního formuláře. Pokud poptáváte naše produkty a služby, budeme pracovat s vašimi kontaktními údaji, které nám sdělíte, hlavně prostřednictvím poptávkového formuláře. Jsou to: jméno a příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, vlastnost daného výrobku.

Z jakého důvodu?

Kontaktujeme vás přes ně pro další domluvu ohledně zboží a služeb. 

Na základě jakého právního důvodu?

Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – jednání o smlouvě, resp. provedení opatření před uzavřením smlouvy na vaši žádost. 

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?

Pokud nenavážeme další spolupráci, vaše data budeme zpracovávat nejdéle po dobu 12 měsíců od naší poslední komunikace. 

2. Zpracování osobních údajů v případě plnění smlouvy

Pokud u nás nakoupíte, budeme pracovat s údaji, které nám vyplníte. Jsou to hlavně fakturační údaje: jméno, příjmení, e-mail, telefon, adresa. 

Z jakého důvodu?

Osobní údaje potřebujeme zpracovat, abychom splnili naši smlouvu – dodali vám naše zboží nebo služby. Přes kontaktní údaje s vámi budeme také komunikovat ohledně stavu vaší objednávky, případně ohledně reklamací nebo vašich dotazů.

Osobní údaje budeme dále zpracovávat pro splnění našich povinností, které nám plynou ze zákona (hlavně pro účetní a daňové účely, případně pro vyřízení reklamací.

Na základě jakého právního důvodu osobní údaje zpracováváme?

Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – plnění smlouvy a čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – plnění naší právní povinnosti.

 Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?

Po dobu plnění naší služby a poté po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy od posledního poskytnutí takové služby nebo dodání zboží.

3. Newslettery (obchodní sdělení)

Pokud jste nakupující zákazník a nezakázali jste nám to při nákupu, použijeme vaši e-mailovou adresu pro rozesílku našich novinek.

Na základě jakého právního důvodu?

Umožňuje nám to ust. § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, pokud jste nám to při nákupu nezakázali. 

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?

2 roky od vašeho posledního nákupu. Z rozesílky se můžete kdykoliv odhlásit prostřednictvím e-mailu nebo nás kontaktujte na e-mailu: info@clsmoto.cz

Kdo se k datům dostane?

Vaše data zůstanou u nás. Přesto pro nás pracují některé společnosti nebo jiné osoby, které se k datům dostanou proto, že nám pomáhají s chodem našeho e-shopu. Jsou to:

 • provozovatel e-shopové platformy Shoptet (společnost Shoptet a.s., se sídlem Dvořeckého 628/8, Břevnov, 169 00, Praha 6
 • společnosti podílející se na expedici zboží: PPL CZ s.r.o., Františka a Anny Ryšových 1168/21, 721 00 Ostrava, Česká pošta, s.p., Politických věžňů 909/4, 225 99 Praha 1
 • společnosti podílející se na expedici plateb: GoPay s.r.o., Planá 67, 370 01 České Budějovice, Essox s.r.o., F. A. Gerstnera 52, 370 01 České Budějovice
 • poskytovatel e-mailingové služby
 • marketingová agentura
 • Erik Ramert, Kalinová 626, 760 01 Zlín
 • Vaše osobní údaje se dále mohou dostat k těmto dalším subjektům:
 • Fastest Solution s.r.o., Pelclova 2500/5, 702 00 Ostrava
 • nexum Trilog a.s., Budějovická 778/3, 140 00 Praha 4 - Michle

Osobní údaje zpracováváme pouze na území Evropské unie, vyjma předání společnosti GOOGLE, Inc., která se přihlásila k dodržování tzv. štítu EU–USA na ochranu soukromí (více informací viz https://policies.google.com/).

Co byste dál měli vědět

 • V naší společnosti nemáme jmenovaného pověřence pro ochranu osobních údajů.
 • V naší společnosti nedochází k rozhodování na základě automatického zpracování či profilování.
 • Pokud byste měli k osobním údajům otázky, kontaktujte nás na e-mailové adrese info@clsmoto.cz nebo zavolejte na tel. č. 777 122 612.

Používání souborů cookies

Cookies jsou textové soubory obsahující malé množství informací, které se při návštěvě našich webových stránek stahují do Vašeho zařízení. Soubory cookies se následně při každé další návštěvě odesílají zpět na webovou stránku nebo jinou webovou stránku, která je rozpozná.  

Soubory cookies plní různé úlohy, například umožňují efektivní navigaci mezi webovými stránkami, zapamatování si Vašich preferencí a celkově zlepšují zkušenost uživatele. Dokážou také zajistit, aby reklamy zobrazované on-line byly lépe přizpůsobené Vaší osobě a Vaším zájmům.

Na webových stránkách používáme následující cookies:

 • Nezbytné cookies: jsou zapotřebí k provozu webových stránek, umožňují například přihlásit se do zabezpečených částí stránek a další základní funkčnosti stránek. Tato kategorie cookies se nedá zakázat.
 • Analytické/statistické cookies: umožňují nám například rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak naši návštěvníci používají webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto soubory spouštíme pouze s Vaším předchozím souhlasem.
 • Reklamní cookies: používají se ke sledování preferencí a umožňují zobrazit reklamu a další obsah, které nejlépe odpovídají vašemu zájmu a online chování. Tyto soubory spouštíme pouze s Vaším předchozím souhlasem.

Upozorňujeme, že třetí strany (včetně např. poskytovatelů externích služeb) mohou rovněž používat cookies a/nebo přistupovat k údajům shromažďovaným cookies na webových stránkách.

Používané soubory cookies:

 • Google, Inc. - Informace, jak Google využívá data, když používáte webovou stránku www.expert.cz, naleznete zde.
 • Seznam, a.s. - Pro účely lépe cílené reklamy Seznam.cz sbírá informace o cookie, URL, která tato cookie navštívila a IP adresu. V případě dynamického retargetingu kód posílá ještě informaci o ItemID prohlíženého produktu a případně prohlížené kategorii. Tato data nejsou nijak spojena s osobními údaji uživatelů. Více informací zde.
 • Facebook Inc.

Pro účely lépe cílené reklamy facebook pixel umístěný na stránkách expert.cz shromažďuje následujících 5 typů údajů:

 1. Hlavičky protokolu HTTP – cokoli, co je obsažené v hlavičce protokolu HTTP. Hlavičky protokolu HTTP jsou standardním webovým protokolem, který se posílá mezi jakýmkoli požadavkem prohlížeče a serverem na internetu. Hlavičky protokolu HTTP obsahují adresy IP, údaje o webovém prohlížeči, umístění stránky, dokument, odkazování a osobu používající web.

 2. Údaje specifické pro daný pixel – zahrnují ID pixelu a soubor cookie Facebooku.

 3. Údaje o kliknutí na tlačítko – jedná se o tlačítka, na která návštěvníci webu kliknuli, štítky těchto tlačítek a stránky navštívené po kliknutí na tato tlačítka.

 4. Volitelné hodnoty – vývojáři a marketéři si mohou vybrat, zda chtějí odesílat údaje o návštěvě prostřednictvím vlastních datových událostí. Mezi vlastní datové události patří např. hodnota konverze, typ stránky a jiné.

 5. Názvy polí formuláře – patří sem názvy polí na webu, například „e-mail“, „adresa“ a „částka“, když někdo koupí produkt nebo službu. Pixel nezachycuje hodnoty polí, pokud je inzerent nezahrne do pokročilého párování nebo volitelných hodnot.

Další informace o cookies a jejich aktuální seznam naleznete prostřednictvím jednotlivých internetových prohlížečů, nejčastěji v položce Nástroje pro vývojáře.

Souhlas může být vyjádřen prostřednictvím zaškrtávacího políčka obsaženého v tzv. cookie liště. Soubory cookies můžete i následně v nastavení svého internetového prohlížeče odmítnout, nebo si nastavit užívání jen některých.

Další informace o správě cookies v jednotlivých prohlížečích naleznete na následujících odkazech:

Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Nařízení GDPR vám dává mimo jiné právo obrátit se na nás a chtít informace, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování, můžete požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů, požadovat po nás v určitých situacích výmaz osobních údajů a v určitých případech máte právo na jejich přenositelnost. Proti zpracování na základě oprávněného zájmu lze vznést námitku.

Pokud si myslíte, že s daty nenakládáme správně, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, případně se se svými nároky obrátit na soud.

Tyto podmínky jsou účinné od 1. 12. 2022

×

Splátková kalkulačka ESSOX